Hans van Dam

Conversational UX-Copywriter

Hans van Dam is a Conversational UX-Copywriter who helps enterprises get more value from chatbots. He writes chatbot dialogue for companies like Ebay, KPN and OHRA.

Breakoutsessie (ronde 2, Engesltalig): Why you should invest in natural language generation

 

Nederlands
Hans van Dam is een Conversational UX-Copywriter die bedrijven helpt om meer waarde uit chatbots te halen. Hij schrijft chatbot-dialogen voor bedrijven zoals Ebay, KPN en OHRA.

Breakout session (round 2, in English): Waarom je in natuurlijke taalgeneratie zou moeten investeren

© Entopic - 2017