Krijn Schuurman

Consultant Digital Media at Heineken

Krijn Schuurman is consultant en projectmanager met veel creativiteit. Hij heeft een voorliefde voor innovatie, nieuwe technologie en businessmodellen. Krijn heeft de afgelopen 10 jaar in uiteenlopende sectoren opdrachten uitgevoerd op het gebied digitale strategie.

Breakoutsessie (ronde 2, Nederlandstalig): Heineken Barbattle: een e-learning chatbot voor barpersoneel

English
Krijn Schuurman is a consultant and project manager with a lot of creativity. He has a passion for innovation, new technology and business models. Krijn has carried out assignments in the field of digital strategy in various sectors over the past 10 years.

Breakout session (round 2, in Dutch): Heineken Barbattle: an e-learning chatbot for bar personnel

© Entopic - 2017