Nick Aanraad

Customer Journey Expert at a.s.r.

Nick is iedere dag bezig om dienstverlening en proposities vanuit klantperspectief te ontwerpen. Vanuit zijn rol combineert hij technologische ontwikkelingen, maatschappelijke trends en bedrijfsstrategie om tot de meest optimale concepten en klantreizen te komen. Bij a.s.r. speelde hij onder andere een belangrijke rol tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van de eerste volledig conversatie gerichte website van Nederland.

Breakoutsessie (ronde 3, Nederlandstalig): Waarom en hoe a.s.r. een conversatie gerichte website bouwde


English

Nick is working every day to design services and propositions from a customer perspective. From his role he combines technological developments, social trends and business strategy to achieve the most optimal concepts and customer journeys. At a.s.r. he played an important role during the design and development of the first fully conversational website of the Netherlands.

Breakout session (round 3, in Dutch): Why and how a.s.r. built a conversation oriented website

© Entopic - 2017