Stefan Verhoeve

Senior Digital Marketeer at Eneco

Stefan Verhoeve is senior digital marketeer bij Eneco. Zijn specialisatie ligt in digitale marketing en innovatie. Bij Eneco is hij onder andere verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van chatbots en de website en adviseert met een creatieve, praktische visie op het gebied van de community en de digitale dienstverlening.

Breakoutsessie (ronde 2, Nederlandstalig): Bots & AI: van typen tot praten

English
Stefan Verhoeve is a Senior Digital Marketeer at Eneco. He specializes in the field of digital marketing and innovation. At Eneco he is responsible for the (further) development of chatbots and the website, among other things, and provides advice on aspects of the community and digital services with a creative, practical vision.

Breakout session (round 2, in Dutch): Bots & AI: from typing to talking

© Entopic - 2017